EcoVoce
Aplicația EcoVoce

Aplicația EcoVoce

...in dezvoltare

Aplicația mobilă EcoVoce va permite utilizatorilor să identifice și să raporteze probleme de mediu, precum poluarea apelor sau depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și industriale în cadrul unităților administrative Câmpeni și Baia de Arieș. Informațiile Geografice Voluntare (VGI) transmise de către utilizatorii interesați să se implice activ în monitorizarea riscurilor de mediu vor fi stocate în baza de date a aplicației EcoVoce. Informațiile înregistrate voluntar și sub anonimat vor fi accesibile pentru factorii de decizie din zonă pentru a-i informa în timp real despre problemele de mediu sesizate de către cetățeni.

Probleme abordate

Deșeuri

Particulele de azbest sunt un tip aparte de aerosoli minerali a căror inhalare generează debilitare…

Arderea deșeurilor

Fumul poate proveni de la arderea gunoaielor din plastic, a cauciucurilor, textilelor și a altor deșeuri.

Deversări

Aceste dejecții pot să provină din apele menajere produse în gospodării sau din apele uzate…

Plăci azbest

Particulele de azbest sunt un tip aparte de aerosoli minerali a căror inhalare generează debilitare…

Incendii de vegetație

Incendiile de vegetație, indiferent de suprafața pe care o afectează, au implicații multiple și grave asupra …

Alte probleme

Poluarea aerului cu particule materiale (praf și particule în suspensie) poate proveni de la surse naturale…

EN