EcoVoce
Despre proiect

Despre proiect

Prin proiectul EcoVoce...

promovăm cercetarea participativă bazată pe comunitate (CBPR) în scopul de a dezvolta un cadru pentru monitorizarea problemelor de mediu direct de către comunitățile locale, folosind conceptul de Informații Geografice Voluntare.
În acest scop vom dezvolta aplicația mobilă EcoVoce, care va permite utilizatorilor să identifice și să raporteze probleme de mediu, precum poluarea apelor sau depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și industriale în cadrul unităților administrative Câmpeni și Baia de Arieș. Informațiile Geografice Voluntare, transmise de către cetățenii interesați să se implice activ în monitorizarea riscurilor de mediu, vor fi stocate în baza de date a aplicației EcoVoce. Informațiile înregistrate voluntar și sub anonimat vor fi accesibile pentru factorii de decizie din zonă pentru a fi informați în timp real despre problemele de mediu sesizate de către cetățeni.
Astfel, prin aplicația EcoVoce ne propunem să creștem implicarea comunităților în monitorizarea problemelor de mediu și gestionarea acestora, alături de factorii de decizie și de comunitatea științifică.

Prin proiectul EcoVoce ...

vom crea ortofotoplanuri ale zonei de studiu cu ajutorul dronelor. Aceste ortofotoplanuri vor fi integrate în aplicația EcoVoce, alături de hărțile de bază, pentru a avea o imagine aeriană detaliată și recentă a zonei.
Odată cu crearea ortofotoplanurilor cu ajutorul dronelor, vom testa și parametrii optimi de zbor pentru identificarea zonelor cu deșeuri cu ajutorul dronelor.

Cum se pot folosi dronele pentru monitorizarea problemelor de mediu?

Dronele sunt aeronave fără pilot care sunt navigate folosind un sistem de poziționare globală (GPS). Zboară cu diferite grade de autonomie datorită planurilor de zbor controlate de software. Pe scurt, acestea sunt operate de la distanță, permițând acestor drone robotizate să zboare autonom.

Cercetătorii, ecologiștii și inginerii de mediu folosesc din ce în ce mai mult dronele în studiile de mediu. Aparatul ușurează mult munca pe teren, permițând investigarea zonelor greu accesibile, deoarece dronele pot zbura cu ușurință pe distanțe mari și oferă modalitatea înregistrării unor tipuri de date importante, precum ortofotoplanuri, cartografierea terenului prin măsurători topografice cu precizie ridicată, calitatea indicatorilor de mediu etc.
De asemenea, dronele sunt tot mai mult utilizate în managementul situațiilor de urgență,

 unde oferă un acces rapid la informații despre zonele calamitate, pagubele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren, propagarea incendiilor de vegetație sau răspândirea unor poluanți în mediu, dar sunt de mare ajutor și în acțiuni de căutare-salvare.
Dronele pot fi utilizate cu camere video care funcționează în spectrul vizibil sau cu termoviziune, termometre, senzori de umiditate și presiune, aparate de măsurare a vântului, senzori de diferite gaze, permițându-le să colecteze date importante pentru studiile de mediu. O dronă poate colecta aceste date în mod regulat, eliminând nevoia de a trimite oameni pe teren.

Principalele obiective:

Pentru a afla mai multe detalii despre etapele și activitățile EcoVoce vă invităm să accesați pagina de activități

Zona de implementare a proiectului

Proiectul va fi implementat în 2 orașe (Câmpeni și Baia de Arieș), unde se vor organiza workshop-uri și dezbateri cu comunitatea locală, dar arealul de adunare a datelor pentru aplicația EcoVoce va fi unul mult mai mare, implicând Valea Arieșului dintre cele 2 orașe, dar și comunele Bistra și Lupșa. Ne dorim ca prin aplicație să colectăm date de pe un teritoriu cât mai mare, în aval, dar și în amonte de aceste localități. Harta zonei de studiu poate fi consultată mai jos

De ce știință cu participarea cetățenilor?​

Termenul de “știință cu/prin participarea cetățenilor” (Citizen Science) se referă la participarea publicului la generarea de cunoștințe științifice, în cadrul unor acțiuni desfășurate în colaborare cu cercetători. Mai poate fi descrisă și ca monitorizare participativă, știință a comunităților, știință civică sau cercetare participativă cu ajutorul comunității. În ultimele decenii acest concept a câștigat popularitate ca formă inovativă de implicare a factorilor interesați și de participare a comunităților la abordarea problemelor cu care se confruntă societatea.

Ce sunt ortofotoplanurile și la ce se folosesc?

Un ortofotoplan, denumit și ortofotograf, reprezintă o imagine aeriană preluată din satelit, avion sau dronă și corectată ulterior geometric. Corectarea face imaginea uniformă ca scară, ceea ce permite reprezentarea corectă a distanțelor. Acest lucru este posibil după ce se elimină, printre altele, efectul 3D al terenului și erorile datorate unghiului de înclinare a camerei în timpul preluării imaginilor.

EN