Plăci azbest
Plăci azbest

Plăci azbest

Informații:

Particulele de azbest sunt un tip aparte de aerosoli minerali a căror inhalare generează debilitare, boli (azbestoza, cancerul pulmonar, mezotelioma) și deces. Azbestul poate fi întâlnit sub diferite forme, cel mai des în clădiri vechi sub formă de strat izolator sau sub formă de plăci de azbest (azbociment) utilizate la acoperișuri.

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă prevede concentrații maxime de azbest de 0,1 fibre pe mililitru de aer respirabil pentru o perioadă de 8 ore. Deși pericolul cel mai mare este pentru lucrătorii expuși la azbest la locul de muncă, studii recente demonstrează că pot exista expuneri la fibre de azbest și în jurul anexelor gospodărești/caselor acoperite cu plăci de azbest (Lee și Kim, 2021; Obmiński, 2022). Factorii de mediu degradează aceste plăci în timp, iar prin spălare cu precipitații, fibrele de azbest se pot acumula în sol, cu concentrații mai mari în zona de scurgere a streșinii (Obmiński, 2022).

Prevederi legale:

Utilizarea azbestului a fost interzisă de Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2005 prin Directiva 1999/77/CE. În România, Hotărârea de Guvern 734/2006 pentru modificarea HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, prevede ca de la 1 ianuarie 2007 să nu se mai permită comercializarea și utilizarea produselor care conțin azbest, dar să se continue utilizarea produselor aflate în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2005 până la terminarea ciclului de viață. Cu toate acestea, gradul de expunere la azbest crește o dată cu uzura în timp a plăcilor de azbociment. Studii au indicat că aceste plăci se degradează cu 0,02 mm la 50 de ani (Brown, 1998; Obmiński, 2022).

Precauții:

Păstrați distanța de sursele de azbest și nu manevrați sau spargeți plăcile de azbest!

Azbestul este deosebit de periculos dacă este tăiat, forat sau deteriorat. Nu lucrați pământul în jurul clădirilor acoperite cu plăci de azbest, în special în zona de scurgere a streșinii.

Nu permiteți copiilor să se joace în astfel de zone!

Dacă vreți să schimbați acoperișul de azbest, chemați o firmă de demolări specializată. Lucrul cu azbestul este foarte periculos și necesită echipament de protecție respiratorie. De asemenea, depozitarea deșeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest este strict reglementată și va include tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestor deșeuri, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.

Surse științifice

Brown, S., 1998. Physical properties of asbestos-cement roof sheeting after long-term exposure. Journal of occupational health and safety, Australia and New Zealand 14 (2), 129–134.

Lee E.S. and Kim Y.K., 2021. Asbestos Exposure Level and the Carcinogenic Risk Due to Corrugated Asbestos-Cement Slate Roofs in Korea, International Journal of Environmental Research and Public Health 18: 6925. https://doi.org/10.3390/ijerph18136925.

Obmiński, A., 2022. Asbestos cement products and their impact on soil contamination in relation to various sources of anthropogenic and natural asbestos pollution, Science of the Total Environment 848: 1572754, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157275.

EN