Alte probleme
Alte probleme

Alte probleme

Praf

Informații:

Poluarea aerului cu particule materiale (praf și particule în suspensie) poate proveni de la surse naturale, precum eroziunea rocilor, dispersia polenului etc., dar și din activități industriale (metalurgie, industria lemnului, a cimentului etc.), activități miniere (pușcări și excavații în cariere, eroziunea haldelor de steril și a iazurilor de decantare), din activități de transport (în special de mare tonaj), de la arderea combustibililor fosili (sisteme de încălzire etc.) sau a deșeurilor, de la motoarele autovehiculelor, de la incendii de vegetație etc.

Praful, în formă de particule în suspensie cu diametrul aerodinamic egal sau mai mic de 10 microni, trece prin nas și gât și pătrunde în alveolele pulmonare, provocând inflamații și intoxicări. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele bolilor cronice respiratorii, astmul și cele cardiovasculare. Pot fi afectați în special vârstnicii și copiii.

Prevederi legale:

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare. Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Precauții:

Anumiți compuși în formă de praf și aerosoli pot fi toxici, de exemplu cei rezultați în urma arderii biomasei sau a combustibililor fosili. Păstrați distanța față de sursă și orientați-vă întotdeauna pe sensul opus direcției vântului sau perpendicular pe această direcție!

Miros neplăcut persistent

Informații:

Mirosul persistent este considerat o formă de poluare. Poate proveni de la diferite surse naturale, precum mofetele, descompunerea vegetației, mlaștini, dar și din surse industriale precum iazuri de decantare miniere sau chimice, depozite de deșeuri, activități agricole și ferme de animale etc. Mirosul neplăcut persistent poate indica prezența unei surse de poluare a aerului, apelor sau a solului, care trebuie identificată.

Prevederi legale:

Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, introduce în legislație termenul de disconfort olfactiv ca fiind efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare. În cazul existenței unor plângeri din partea publicului care reclamă existența unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri.

Precauții:

Anumite substanțe cu miros neplăcut pot fi toxice. Păstrați distanța față de sursă și orientați-vă întotdeauna pe sensul opus direcției vântului sau perpendicular pe această direcție!

Animale moarte / Pești morți

Informații:

Animalele moarte în masă pot fi un indiciu de epizootii (epidemii la animale). Acestea reprezintă un risc de sănătate publică din cauza mirosurilor intolerabile și a răspândirii unor zoonoze. Zoonozele sunt boli și infecții care se pot transmite pe cale naturală, în mod direct sau indirect, de la animale la om, ca de exemplu: salmoneloza, trichinoza, campilobacterioza, echinococoza.

Mortalitatea acvatică se datorează scăderii calității apelor, printre primele cauze numărându-se fenomenul de eutrofizare. Acesta este procesul de creștere excesivă a algelor şi a altor plante acvatice ca urmare a eliminării de nutrienţi (azot şi fosfor) prin poluarea cu materii fecale animale sau umane evacuate fără tratare și care poluează apele de suprafață și pe cele subterane. Astfel, scade cantitatea de oxigen în apă, care are ca efect scăderea calității apei, moartea peştilor și reducerea biodiversității.

Organismele acvatice pot fi amenințate și de apă poluată cu produse chimice, cum ar fi detergenții sau produsele petroliere și uleiurile din gospodării.

Apele acide de mină, prin pH-ul lor foarte redus, sunt medii improprii vieții acvatice, de unde și denumirea de ape moarte. Acestea conțin și metale grele (plumb, arsen, cadmiu, cupru, zinc, nichel, mercur), foarte toxice pentru animale și pentru om. Ele sunt ingerate de pești și pot ajunge ulterior în organismul uman în urma consumului de pește.

Prevederi legale:

Colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public este obligația operatorului serviciului de salubrizare care le va transporta în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate de reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice în termen de maxim două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație (Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților). Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Precauții:

Nu lăsați alte animale sănătoase să intre în contact cu cadavrele de animale deoarece există riscul de infecție!

Nu consumați pește din râuri poluate și murdare sau în care sunt deversate fecale umane sau animale!

Vaccinați-vă animalele de companie!

EN