Incendii de vegetație
Incendii de vegetație

Incendii de vegetație

Informații:

Incendiile de vegetație, indiferent de suprafața pe care o afectează, au implicații multiple și grave asupra vegetației, faunei și comunităților umane. Implicațiilor negative asupra ecosistemelor din zona afectată și limitrofă li se adaugă, prin emisiile de CO2, și contribuția la procesul de încălzire climatică. 

 

Ecosistemele își revin greu după incendii, unele efecte fiind chiar ireversibile. Astfel, rezerva de apă din sol este redusă substanțial; plantele autohtone sunt deseori înlocuite de specii invazive, existând riscul nu doar al declinului ci chiar al extincției; nevertebratele, multe responsabile de fertilitatea solului, își revin greu (perioada poate depăși un an) sau chiar deloc. Vertebratele care nu pier în flăcări rămân fără hrană, adăpost, devenind mai predispuse la a fi atacate de prădători. 

 

În final, mai ales în cazul incendiilor mari (de ex. mega incendiile pot depăși 100 000 ha), acestea pot afecta și comunitățile umane, producând pierderi la nivelul proprietăților, infrastructurii etc.

Prevederi legale:

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 Articolul 7(1): “În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când și cât este rațional posibil, semenilor aflați în pericol sau în dificultate, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanților autorităților administrației publice, precum și a personalului serviciilor de urgență”. Idem Articol 7(2): „În cazul incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști, pășuni și fânețe, persoanele aflate în apropiere au obligația să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea și stingerea acestora”. OUG 195/2005 completată de OUG 38/2022 Articolul 94 (1) n): „Persoanele fizice și juridice au obligația de a nu arde miriștile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă”. 

 

OUG 195/2005 completată de OUG 38/2022 Articolul 96 (3) 16): „Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, proprietari și deținători de terenuri cu titlu sau fără titlu, […] arderea şi neprevenirea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase”. 

 

Idem. Articolul 98 (1): „Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală: a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice”. 

 

OUG 92/2021 modificată și completată de OUG 38/2022 Articol 66 (1) e) „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect”.

Precauții:

Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului. 

EN