Fum de la arderea deșeurilor
Fum de la arderea deșeurilor

Fum de la arderea deșeurilor

Informații

Fumul poate proveni de la arderea gunoaielor din plastic, a cauciucurilor, textilelor și a altor deșeuri.
Poluarea aerului poate proveni de la activități industriale, de la arderea combustibililor fosili sau a deșeurilor, de la autovehicule, incendii de vegetație etc. În momentul incendierii deşeurilor se eliberează în mediu cantităţi mari de substanţe nocive care pun în pericol sănătatea populaţiei și starea mediului.

O categorie aparte de substanțe toxice provenite din arderea necontrolată a deșeurilor plastice sau menajere municipale duce la formarea și emanarea de dioxine. Aceste dioxine sunt extrem de toxice atât pentru om cât și pentru animale și sunt puternic cancerigene.

În afara dioxinelor, din arderea deșeurilor rezultă și alți compuși toxici, precum monoxidul și dioxidul de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, vapori de acizi și fum negru cu conținut de hidrocarburi complexe, de cele mai multe ori cu proprietăți cancerigene.

Prevederi legale:

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor prevede că incendierea oricărui tip de deşeu și/sau substanță sau obiect în afara spaţiilor autorizate poate fi încadrată ca infracțiune și pedepsită cu închisoare de la 3 la 5 ani.

Precauții:

Păstrați distanța față de incendiile de deșeuri și orientați-vă întotdeauna pe sensul opus direcției în care se propagă fumul sau perpendicular pe această direcție! 

Anunțați serviciile de urgență, primarul sau poliția pentru luarea măsurilor necesare!

EN