Ieșire în teren pe Valea Arieșului​
Ieșire în teren pe Valea Arieșului​

Ieșire în teren pe Valea Arieșului​

Ieșire în teren pe Valea Arieșului

În 11 august 2022 echipa de proiect a mers în teren pentru interviuri cu localnicii. Prin implicarea localnicilor în toate etapele de realizare a aplicației se asigură adaptarea acesteia la nevoile comunității și la specificul zonei de studiu.

Din discuțiile preliminare cu localnicii a reieșit clar că principala sursă de poluare în zonele studiate este activitatea umană, mai precis gunoaiele aruncate pe câmp sau în ape și dejecțiile deversate direct în apele curgătoare (în special în Arieș). Gunoaiele aruncate pe câmp sau în râuri sunt cea mai mare sursă de frustrare a membrilor comunității când vorbesc despre calitatea mediului din zonă. Cei mai mulți consideră că în spatele acestui comportament stă lipsa de educație și nepăsarea unora pentru natură.

De asemenea, o altă practică des întâlnită de gestionare defectuoasă a deșeurilor este arderea și/sau îngroparea acestora, mulți necunoscând sau ignorând efectele toxice pentru mediu și oameni ale acestor activități. Am găsit multe zone pe Valea Arieșului cu depozite ilegale de deșeuri, care au fost acoperite cu pământ cu ajutorul excavatoarelor.

EN