EcoVoce
Rezultate preconizate

Rezultate preconizate

Prin acest proiect dorim să dezvoltăm o aplicație de Informații Geografice Voluntare cu un conținut și arhitectură personalizate zonei de studiu, aplicație care va fi promovată printr-o strategie de promovare dedicată. Cu ajutorul dronelor se vor obține ortofotoplanuri detaliate ale zonei de studiu, care vor fi integrate în aplicație. În cadrul acestei activități, 4 studenți ai Universității Babeș-Bolyai vor fi instruiți pentru a utiliza dronele în cartarea și monitorizarea problemelor de mediu. Diseminarea rezultatelor cercetărilor se va face prin 3 lucrări ştiinţifice trimise la reviste internaţionale cu factor de impact ridicat și prin 2 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale din domeniu.

Rezultate așteptate:

  • Conținutul și arhitectura aplicației de Informații Geografice Voluntare
  • Harta cu punctele majore privind problemele de mediu
  • Versiunea finală a aplicației
  • Strategie de promovare a aplicației ECOVOCE
  • Ortofotoplanuri cu ajutorul dronelor și parametri de zbor testați;

4

studenți pregătiți în utilizarea dronelor

3

lucrări trimise spre publicare la reviste ştiinţifice internaţionale

2

comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale din domeniu

EN